Kalendar natjecanja

Datum Lokacija Naziv
29.1.2017. Nedjelja Zagreb Zagreb Winter Classic
12.3.2017. Nedjelja Zagreb Ravnice Zagreb Spring Break
14.5.2017. Nedjelja Zagreb Centar Zagreb City Run
30.6.2017. Petak Zagreb Travno Zagreb Hot Summer Run
22.9.2017. Petak Zagreb Kaptol Zagreb Grand Finale